Program Uczenie się przez całe życie

Zapraszamy zainteresowane osoby do odwiedzenia strony internetowej dotyczącej zakończonego projektu Leonardo da Vinci – Uczenie się przez całe życie

Link do strony