Przygotowanie kulturowe w ramach projektu

„Kreowanie wizerunku firmy w Internecie” –
2015-1-PL01-KA102-014969 (10 godzin)

 

Tematy prezentacji w języku angielskim:

pdf History of Malta

pdf Geography of Malta

pdf Present Malta – Political system Religion Administrative division

pdf Malta EKONOMY- INTERNACIONAL FINANCIAL CENTRE

pdf RESORTS, BEACHES, NATURAL ATTRACTION

pdf The most valued ancient relicts of Malta

pdf Monuments between Midle Ages and XXth century on Malta 

pdf Order of the Knights of Malta 

pdf Sovereign Military Order of Malta

pdf Symbol’s of Malta 

pdf Religion and culture of Malta

pdf Education in Malta

pdf Transport in Malta

pdf Polish aviators in Malta

pdf Capital city of Malta – Valetta

pdf Ordinary life Malta ?s people ?culture, traditions and healthcare

 • Atrakcje turystyczne – plaże, kurorty nadmorskie, atrakcje naturalne
 • Najcenniejsze zabytki Malty prehistorycznej i starożytnej
 • Zabytki Malty od średniowiecza do pół. XX w.
 • Joannici – Zakon Kawalerów Maltańskich- dzieje
 • Maltańskie instytucje edukacyjne – nauczanie i język
 • Funkcjonowanie transportu
 • Kultura i religia Malty
 • Polscy lotnicy na Malcie w czasie lI wojny światowej
 • Valetta- stolica Malty
 • Życie codzienne Maltańczyków- kultura, obyczaje, opieka zdrowotna
 • Zakon Kawalerów Maltańskich -współcześnie
 • Symbole Malty-flaga, herb, hymn

 

W programie zajęć:
test – quiz podsumowujący zajęcia
nagranie płytki CD z prezentacjami wszystkich uczestników

Terminy spotkań: 22.03; 5.04; 19.04;
26.04; 17.05; 24.05
godz. 15.30-17.00