Program kursu języka angielskiego

 

Kurs języka angielskiego organizowany jest dla uczestników projektu pt.: ,,Kreowanie wizerunku firmy w Internecie? w ramach programu Power Vet. Projekt realizowany jest w Zespole Szkół Poligraficzno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza w Krakowie. Kurs obejmuje łącznie 30 godzin lekcyjnych ? 12 godzin grupowych zajęć konwersacyjnych oraz 18 godzin zajęć indywidualnych on-line.

Cele kursu:

  • wprowadzenie szerokiego zakresu słownictwa oraz struktur umożliwiających komunikację w środowisku obcojęzycznym,
  • przełamanie bariery komunikacyjnej poprzez różnorodne ćwiczenia typu: w parach, grupach, rozwiązywanie problemów,
  • usprawnienie umiejętności płynnego komunikowania się w życiu codziennym oraz zawodowym, wygłaszania opinii, argumentowania , dyskusji,
  • zapoznanie z szerokim zakresem słownictwa specjalistycznego i branżowego (Mass Media, IT, nowoczesne technologie)

Program kursu:
Kurs obejmuje terminologię wykorzystywaną w szerokim zakresie sytuacji codziennych oraz słownictwo zawodowe powiązane ze specyfikacją branży mediów i reklamy takie jak:

  • struktury leksykalne pozwalające na płynną komunikację w trakcie rozmów, spotkań z pracodawcą , prezentację swojej osoby, swoich umiejętności i doświadczenia zawodowego,
  • zwroty i wyrażenia ułatwiające komunikowanie się na lotnisku, w sklepie, w drodze do pracy, w punktach usługowych,
  • słownictwo branżowe z zakresu mass mediów: prasa, telewizja, radio, Internet,
  • słownictwo powiązane z różnymi aspektami pracy w świecie mediów i reklamy: korzyści oraz zagrożenia związane z nowoczesnymi technologiami, omówienie najnowszych trendów na rynku pracy, wpływ nowoczesnych technologii na życie człowieka (portale społecznościowe, kampanie reklamowe, biznes w Internecie).