PROGRAM POWER VET

plakatGłównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Dzięki programowi osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższyć swoje umiejętności językowe. Celem mobilności jest ułatwienie przejścia z etapu nauki do etapu zatrudnienia. Instytucją zarządzającą projektem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Szacuje się, że dzięki projektowi PO WER ok. 5 tys. osób zostanie objętych wsparciem w ramach programów mobilności ponadnarodowej; ok. 4,5 tys. osób zdobędzie nowe kompetencje zawodowe, a 4 tys. uczniów i absolwentów będzie miało większe szanse na znalezienie zatrudnienia.