Program ERASMUS+ POWER VET
Przygotowanie kulturowe w ramach projektu
?Kreowanie wizerunku firmy w Internecie” –

2015-1-PL01-KA102-014969 (10 godzin)

Terminy spotkań: 22.03; 5.04; 19.04; 26.04; 17.05; 24.05
godz. 15.30-17.00


Język angielski: zajęcia w czwartki o godz. 15 sala 20
Terminy: 17.03; 24. 03; 7.04; 14.04; 21.04; 12.05
Obecność obowiązkowa honorowane tylko zwolnienia lekarskie